Årsmøte Jazzevidence 7. mars

Publisert søndag 6. februar 2022 under Nyheter.

Det innkalles til årsmøte i Jazz Evidence mandag 7. mars 2022 kl. 19.00 på kontoret til Kongsberg Jazzfestival, Kirketorget 2, Kongsberg.

Forslag som ønskes behandla, må være styret i hende seinest 14 dager før årsmøtet (21. februar),
Alle medlemmer har forslags – og stemmerett.

Dagsorden for årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkallinga.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Godkjenning av årsmeldinga. (Kommer på klubbens hjemmeside seinest 14. februar).
  4. Godkjenning av revidert regnskap.
  5. Mottatte forslag.
  6. Valg av styre, revisor og valgkomité.

På vegne av styret i Jazz Evidence

Tor Dalaker Lund.

JAZZ EVIDENCE 2021. Årsrapport (1)

Neste 10 arrangementer

Dato Konsert Pris Tid