Jazz Evidence: Årsmøte 6. mars 2023

Publisert onsdag 1. februar 2023 under Nyheter.

ÅRSMØTE I JAZZ EVIDENCE.
Det innkalles til årsmøte i Jazz Evidence mandag 6. mars 2023 kl. 19.00 på Energimølla, Kongsberg.

OBS OBS Flyttet til Energimølla OBS OBS

 

Forslag som ønskes behandla, må være styret i hende seinest 14 dager før årsmøtet (20. februar),
Alle medlemmer har forslags – og stemmerett.

Dagsorden for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkallinga.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av årsmeldinga. (Ligger ved møteinnkallinga)
4. Godkjenning av revidert regnskap.
5. Mottatte forslag.
6. Valg av styre, revisor og valgkomité.

På vegne av styret i Jazz Evidence
Tor Dalaker Lund.

 

Årsmelding 2022

Neste 10 arrangementer

Dato Konsert Pris Tid
24. april 2024

Jazzklubb: Kongsbergkveld med Kongsberg Storband og Magnus Berdal Holm kvintett

250/3002000Mer info
27. april 2024

Jazzkafé: JazzPanikK

Gratis1300Mer info