Årsmøte 8. mars 2021 kl. 19.00

Publisert tirsdag 5. februar 2019 under Nyheter.

Det innkalles til årsmøte i Jazz Evidence mandag 8. mars 2021 kl. 19.00 på kontoret til Kongsberg Jazzfestival, Kirketorget 2, Kongsberg.

Forslag som ønskes behandla, må være styret i hende seinest 14 dager før årsmøtet (22. februar),
Alle medlemmer har forslags – og stemmerett.

Dagsorden for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkallinga.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Godkjenning av årsmeldinga. (Kommer på klubbens hjemmeside seinest 10. februar).
4. Godkjenning av revidert regnskap.
5. Mottatte forslag.
6. Valg av styre, revisor og valgkomité.

På vegne av styret i Jazz Evidence
Tor Dalaker Lund.

 

JAZZ EVIDENCE 2020. Årsrapport.

Neste 10 arrangementer

Dato Konsert Pris Tid