ÅRSMØTE I JAZZ EVIDENCE – mandag 11. mars 2024 kl. 19.00

Publisert søndag 11. februar 2024 under Nyheter.

ÅRSMØTE I JAZZ EVIDENCE.

Det innkalles til årsmøte i Jazz Evidence mandag 11. mars 2024 kl. 19.00 i Steinhuset, Hyttegata 1.

 

Forslag som ønskes behandla, må være styret i hende seinest 14 dager før årsmøtet (26. februar),

Alle medlemmer har forslags – og stemmerett.

 

Dagsorden for årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkallinga.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Godkjenning av årsmeldinga. (Ligger ved møteinnkallinga)
  4. Godkjenning av revidert regnskap.
  5. Mottatte forslag.
  6. Valg av styre, revisor og valgkomité.

JAZZ EVIDENCE 2023

På vegne av styret i Jazz Evidence

Tor Dalaker Lund.

Neste 10 arrangementer

Dato Konsert Pris Tid